Belangrijk om te weten

 • Controleer dagelijks het mededelingenbord bij de ingang van het Jeugd3Daagse terrein voor eventuele wijzigingen in het programma.
 • Let tijdens het brengen en halen van de kinderen extra op de verkeersveiligheid.
 • Kinderen die met de fiets komen, kunnen de fiets op het Scoutingterrein via De Duivenakker stallen.
 • Kinderen die geplaatst zijn in de groepen 1 t/m 14 worden persoonlijk door één van de ouders/verzorgers gebracht en gehaald bij de groepen en groepsleiding. Meld je kind af bij de groepsleiding wanneer naar huis vertrokken wordt. Zo kan de leiding goed overzicht bewaren.
 • Kinderen van groep 30 t/m 39 mogen onder eigen verantwoording zelf komen en gaan. De verantwoordelijkheid om zelfstandig te komen en te gaan, ligt bij je ouders/verzorgers. Het is voor jou en de groepsleiding natuurlijk fijn als één van je ouders er is om je te brengen en te halen.
 • Elke dag worden de fietsensleutels van je groepje centraal bewaard. Zij worden aan een grote karabijnhaak aan het sleutelblok gehangen. Deze staat bij de opening en bij de afsluiting bij de ranjabar op het J3D-terrein. Overdag staat het blok binnen bij de Scouting. We hopen hiermee verloren en/of zoekgeraakte sleutels te voorkomen.
 • Ouders/verzorgers: wacht met het betreden van het veld/terrein tot na de dagelijkse afsluiting, dit i.v.m. het overzicht voor de groepsleiding.
 • Geef dinsdag reservekleding (voor eventuele ongelukjes) mee aan je kind. Deze kleding wordt door ons bewaard en wordt donderdag weer mee naar huis gegeven. De kleding dient duidelijk gemerkt in een tas te worden meegegeven. Zet op de tas de naam van je kind en het groepsnummer.
 • Kleding kan en zal vies worden.
 • De versnaperingen tijdens de dagen worden door ons verzorgd.
 • Geef op dinsdag een lunchpakket mee. De rest van de dagen wordt de lunch verzorgd.
 • Verloren en gevonden kleding en voorwerpen worden donderdag bij de afsluiting bij de Scouting gelegd (of neem contact op met de organisatie).
 • We zijn natuurlijk veel buiten. Controleer je kind aan het einde van de dag op de aanwezigheid van teken of andere insecten.
 • Het is de bedoeling dat je gebruik maakt van de toiletten in het Scoutinggebouw. De toiletten worden regelmatig gepoetst. Mochten deze toiletten toch vies zijn, meld het bij de organisatie/keukenploeg.
 • Smeer bij zonnig weer je kind ’s ochtends in en geef zonnebrand mee.
 • Blijf je op dinsdag slapen? Neem dan al op dinsdagochtend je luchtbed mee, duidelijk voorzien van je naam en groepsnummer (zowel op het luchtbed als op de tas/verpakking). Zo zijn de bedden al opgeblazen als je ’s avonds op de kamplocatie aan komt.
 • Deelname van de kinderen gebeurt op eigen risico.
 • Hoewel wij ons uiterste best doen zorg te dragen voor ieders welzijn, kunnen geen van onze vrijwilligers van de Jeugd3Daagse aansprakelijk worden gesteld voor ongelukken en daaruit voortvloeiend letsel, materiële en immateriële schade, beschadigingen, diefstal en/of verlies van goederen.
 • Er is een EHBO post ingericht bij de keuken van de Scouting! Dus bij ongelukjes kun je daar altijd terecht.
 • In het geval van een calamiteit beschikt de organisatie over een calamiteitenplan.